ما ارتباطات قوی و مسمتر با منبع ها و منشاها داریم و بنابراین می توانیم تدارک بزرگی را (مانند پکیج های کامل) از محل رویش گیاه چای تا مشتری ارائه دهیم.

به طور مداوم تلاش میشود طیفهای متنوعی از چای از همه ی مناطق تولیدی انبار و نگه داری شود. ما بطور مداوم استانداردهای کیفیت را تضمین و تحویل و توزیع مستقیم از انبار به مشتریان خود ارائه می دهیم.

بسته بندی هایی که ما رائه می دهیم عبارتند از: پاکت کاغذی، صندوق چوبی، بسته بندی اختصاصی شرکت از ۱ تا ۱۰ کیلویی و انواع چای کیسه ای.

خدمات در درجه اول مشاوره از طرف شرکت ما است. مشتریان ما می توانند از تجربه ما بهره مند شوند و ما شما را با خدمات که ذکر شده پشتیبانی می کنیم:

۱٫ تحویل چای تک باغ تا منزل شما
۲٫ مشاوره در انتخاب انواع چای و تدوین و ترکیب همچنین با مواد تشکیل دهنده بیشتر
۳٫ واردات ، حمل و نقل، سازماندهی و سند زدن
۴٫ تست کیفیت
۵٫ تجزیه و تحلیل آلاینده توسط آزمایشگاه های خاص معتبر
۶٫ ترکیبی از انواع چای طبیعی و چای معطر
۷٫ تمیز و همگن کردن
۸٫ خدمات محاسبه ای
۹٫ تحویل به موقع
۱۰٫ بسته بندی: کیسه های کاغذی، صدور ، کارتن ، کیسه های بزرگ، بسته بندی منحصر به فرد ۱ تا ۱۰ کیلویی، تی بگ
۱۱٫ انبار کردن محصول