احترام به حقوق مصرف کننده

این برای ما تنها یک شعار نیست. این است آنچه ما هستیم. این رسمی است که با فرهنگ ما در صنایع غذایی شکرانه سلامت بین الملل از هنگامی تاسیس شرکت عجین شده است. داشتن روابط کاری قوی در بازار محلی، تعهد به حفاظت از محیط زیست در کنار حمایت همه جانبه از بازار داخلی از اهمیت فوق العاده ای در شرکت ما برخوردار است.

شایان توجه است اشاره کنیم که ما در تمام انواع محصولات و هر جا که امکان پذیر باشد کوشیده ایم از برخی بسته بندی های قابل بازیافت در طبیعت جهت کمک به حفظ منابع طبیعی استفاده کنیم.

خوشنودیم که بخشی از ۷ میلیارد فنجان چای لذت بخش در سراسر جهان را تامین می کنیم. مصرف کنندگانی که چای ما را ترجیح می دهند گواهی می دهند که محصولات ما خواسته آنهاست و از نوشیدن آن لذت می برند. پاداش واقعی ما به شما سهیم کردن شما در عشق ما به چای، طعم های عالی، فوق العاده و اصالت بی همتای آن می باشد.