نهال چای
نهال چای از خانواده کاملیا است، و تا ۲۰ پا رشد می‌کند، ولی برای کشت، غالبا در ارتفاع ۳ تا ۴ پایی هرس می‌شوند. دو برگ و غنچه در انتهای هر جوانه چیده می‌شوند.

مزارع چای
الامیر چای مورد استفاده خود را از مزارع چای هند و کنیا با نام‌های غریبی مثل: کیهونگ، بورنگاجولی، و دومار دالانگ خریداری می‌کند. هر یک از آنها حدود ۲۰۰۰ جریب مساحت دارند، و پر از بوته های سرصاف چای هستند که تا چشم کار می‌کند گسترده شده‌اند.
منطقه و آب و هوا
هر جای دنیا که گرما و رطوبت وجود داشته باشد، بوته چای کاملیا سینسیس (CAMELLIA SINENSIS) قابل پرورش است. اما خاک حاصلخیز هند و کنیا، با آب و هوای شرجی و فقدان خطر یخزدگی، برای این گیاه ایده‌آل است.

برداشت
برای چیدن چای یک زمین بزرگ، ۳۰۰۰ برداشت کننده مورد نیاز است. در صورت وجود آفتاب و رطوبت کافی، برگ‌های بوته چای باید هر هفته چیده شوند. هرچند قیچی خودکار برای این کار ساخته شده است، چیدن دستی مقبول‌تر است، زیرا چیدن برگ چای زودتر از موعد باعث خواهد شد که شیره برگ خیلی زود خارج شود. این موضوع مورد پسند نیست، زیرا برگ باید تا بعد از خشک شدن دست نخورده بماند.